Produkter

Tankdusch 821750

Artikelnr: Tankduschar Kategori:

Beskrivning

GIA Premix tankdusch för utomhusbruk är lämplig att användas där fast anslutning till vattennät saknas, vatten-försörjningen inte är tillförlitlig, tempererat vatten saknas eller där frysrisk föreligger. GIA Premix tankdusch har en volym på 1375 liter med ett flöde upp till 76 liter/min. En termostatstyrd elpatron (3 kw) håller en vattentemperatur som är lämplig för nödsituationer samt förhindrar frysning vintertid. Eventuell risk för bakteriell infektion elimineras med tillsatser som blandas i vattnet. Det innebär att vattnet endast behöver bytas var 6:e månad.

Grundkonstruktionen består av ett ramverk i rostfritt stål under en toppmonterad rostfri tank med demonterbart lock för enkel rengöring. Tanken är isolerad på alla sidor och skyddas av paneler av rostfritt stål. Den är även utrustad med nivåindikering för vattnet i tanken samt termometer som standard. Tankduschen finns även i en EX-klassad variant för EX-zon 1 & 2.

Tillbehör:
Ögondusch 8223563-TANK
Larm med ljud/ljus 821510
Sidoväggar (3 sidor) 821350
PVC-draperi 821751

 

Teknisk data:
Ram och tank tillverkad av rostfritt stål.
Isolering av polyuretan
Duschmunstycke av Acetal plast
Draghandtag av rostfritt stål
Vattenintag DN25 invändig, med överfyllnadsskydd.
Dimensioner: Se måttritning