Produkter

Ögonspray 822000

Artikelnr: 822000 Kategori:

Beskrivning

Art. nr: 822000 Ögondusch i rostfritt utförande.

Art. nr: 822001-3 Påfyllnadskit innehållande 2 st flaskor, etikett samt plombering.

En ny ögondusch av engångstyp, snabb och enkel att använda!

   • Duschen aktiveras när luckan öppnas och fälls ned.
   • I skåpet finns två sprayburkar apterade som var och en innehåller en steril koksaltlösning.
   • Spoltidens längd överstiger 15 minuter.
   • Efter att duschen aktiverats är båda händerna fria att hålla isär ögonlocken för att ge en så effektiv spolning av ögonen som möjligt. Efter avslutad spolning och locket stängs indikerar en flagga att duschen använts och att flaskorna skall bytas.
   • Enkelt montage. Skåpet monteras på vägg, 1000 mm över golv som reglerna föreskriver för en traditionell ögondusch.
   • Kräver ingen skyddsblandare för temperering av spolvätskan.
   • Lämpliga användningsområden är bl.a. olika industrimiljöer , verkstäder, laboratorier, batteriladdningsplatser, sjukhus, företagshälsovården, samt i miljöer där tillgången till attenledningsnätet är starkt begränsad. Ingen anslutning till vattenledningsnätet, eliminerar uppkomst av legionella.
   • Hållbarhetstid 3 år.