821100 – Värmeisolerad kropps- & ögon/ansiktsdusch med varmvattenberedare