821100-500 – Värmeisolerad kropps- & ögon/ansiktsdusch med varmvattenberedare